Annulleerimistingimused

Tellijal on õigus tellimust tühistada või muuta, teatades sellest AS Hansareisibüroole kirjalikult.

AS Hansareisibüroo jätab endale õiguse küsida tasu tühistamise või muutmise korral vastavalt alljärgnevale:

7-4 tööpäeva enne sõidu toimumist kuulub tasustamisele 50% tellimusest

3-0 tööpäeva enne sõidu toimumist kuulub tasustamisele 100%  tellimusest