Annulleerimistingimused

Bussitranspordi tellimust on Reisijal õigus annulleerida järgmistel tingimustel:

1. hiljemalt 7 päeva enne sõidu toimumise kuupäeva trahvivabalt.

2. hiljemalt 6-3 päeva enne sõidu toimumise kuupäeva, tasudes HRB nõudel 10% tellimuse hinnast, kuid mitte vähem kui 52 EUR (813,62 EEK).

3. hiljemalt 48-24 tundi enne sõidu toimumise kellaaega, tasudes HRB nõudel 50% tellimuse hinnast.

4. vähem kui 24 tundi enne sõidu toimumise kellaaega, tasudes HRB nõudel 100% tellimuse hinnast.