Haridusvõimalused Tartus

 

 

Ekskursioon on sobiv põhikooli vanemale astmele ning  keskkooli ja gümnaasiumi õpilastele avastamaks Tartut läbi haridusega seotud skulptuuride ja hoonete.

Tuuri pikkus 1,5 tundi.

Soovituslikuks eelduseks on, et õpilased on kooliprogrammi põhiselt  tutvunud antiikajalooga. Tööleht TÜ peahoone kohta on koostatud seda silmas pidades.

Kõikidest ekskursioonil külastavatest tegelastest ja hoonetest on fotod osalejatele vaatamiseks.

Giidiga jalutuskäik algab Tartu Kaarsilla Ülejõe poolselt küljelt ja edasi liigume Tartu Ülikooli peahoone juurde ning Toomemäele. Räägime hariduse algust puudutavatel teemadel ja seosest Tartu linnaga.

 

Tuuri hind kokkuleppel.